Εκπαιδευτικό Κιτ Επέκτασης Matatalab Artist Add-on 900001-2196

Εκπαιδευτικό Κιτ Επέκτασης Matatalab Artist Add-on 900001-2196

* Τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν όμορφα γραφικά και εικόνες μέσω του προγραμματισμου. Προς τα πιο προχωρημένα στάδια της κωδικοποίησης, βελτιώνουν τις γνώσεις των μαθηματικών θεωριών της γεωμετρίας.

** Το προϊόν πωλείται σαν συμπληρωματικό και απαιτείται να προυπάρχει το Matatalab Coding Set

Δείτε Περισσότερα :

Visit YouTube

Κωδικός: 1286876
Είναι διαθέσιμο
Παράδοση: 
Άμεσα
Tιμή: 88,56€