Γενικοί Όροι Επισκευών

  • ​Η τιμή επισκευής που έχει συμφωνηθεί αφορά μόνο την αναφερόμενη βλάβη.Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της διάγνωσης της βλάβης διαπιστωθεί ότι η συσκευή έχει επιπλέον ή ποιο σύνθετη βλάβη, θα ενημερωθείτε εκ νέου για το νέο κόστος επισκευής.
  • O πελάτης αποδέχεται ότι παραδίδοντας τη συσκευή του προς επισκευή, ενδέχεται να καταπέσει η εγγύηση του κατασκευαστή της και ως εκ τούτου απαλλάσσει την ​Fixmobile Hellas από την κατάπτωση της εγγύησης του κατασκευαστή της, λόγω της επισκευής ή της απόπειρας επισκευής της συσκευής του από αυτήν.
  • Σε περίπτωση άρνησης του νέου κόστους επισκευής που προκύπτει, η ελάχιστη χρέωση για παραλαβή ανεπισκεύαστης συσκευής είναι στα 12,40 ευρώ που αφορά το κόστος του τεχνικού ελέγχου.
  • Σε περίπτωση οξειδωμένης συσκευής (υγρά) δεν μπορεί να δωθεί μελλοντική εγγύηση μετά το πέρας της επισκευής.
  • Για όλες τις επισκευές η εγγύηση που παρέχεται είναι 3 μήνες από την έκδοση της σχετικής απόδειξης/τιμολογίου και αφορά μόνο την επισκευή που πραγματοποιήθηκε.
  • Η εγγύηση της επισκευής δεν ισχύει εφόσον η δυσλειτουργία του ανταλλακτικού προκύπτει από κακή χρήση του πελάτη (υγρά, σπάσιμο, στρέβλωση, πίεση).
  • Kατά την παράδοση της συσκευής για επισκευή θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλες οι κάρτες (SIM, SD) και οποιαδήποτε παρελκόμενα (θήκη, φορτιστές), καθώς το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους.
  • Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων σας σε απόπειρα επισκευής της συσκευής σας. Ο πελάτης πρέπει να φροντίσει να πάρει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του (back up) πριν από κάποια απόπειρα επισκευής. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την εταιρία να πάρει αντίγραφα ασφαλείας εφόσον είναι εφικτό με το ανάλογο κόστος.
  • Η εταιρία αποθηκεύει την συσκευή σας έως 6 μήνες. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία και ο πελάτης δεν έχει παραλάβει την συσκευή του μετά από τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις τότε η συσκευή δίνεται για ανακύκλωση.