Εγγυήσεις προϊόντων

  • Ανταλλακτικά 

Σε όλα τα ανταλλακτικά ηλεκτρονικών συσκευών ( κινητά - tablet - laptop ) ισχύει χρονική εγγύηση 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Προσοχή!!

Η εγγύηση σε όλα τα ανταλλακτικά μπορεί να ισχύσει μόνο σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι στην κατάσταση στην οποία αγοραστήκαν.

Ανταλλακτικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί, έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά ( σπάσιμο - γρατζούνισμα - σημάδια υγρασίας - κομμένη καλωδιοταινία ) ή έχουν αφαιρεθεί οι προστατευτικές ζελατίνες δεν μπορούν να καλυφθούν στην εγγύηση*.

* εξαιρούνται τα ανταλλακτικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί από επαγγελματίες τεχνικούς τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά τα οποία θα το αποδεικνύουν, και καλύπτονται σε εγγύηση μετά από τεχνικό έλεγχο και έγκριση για την ορθή τοποθέτηση τους από την εταιρία μας. 

** Ανταλλακτικά, και κυρίως οθόνες, τα οποία επιστρέφονται λόγω λάθος παραγγελία πελάτη, βλάβη στη μητρική της συσκευής ή δεν χρησιμοποιήθηκαν σε επισκευή θα γίνονται δεκτά μόνο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους. Για την αποδοχή της επιστροφής τους θα πρέπει να έχει προηγηθεί ηλεκτρονικά αίτημα επιστροφής και η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιείται κατόπιν τεχνικού ελέγχου από την εταιρίας μας για την ορθή λειτουργία του ανταλλακτικού (το χρονικό όριο για τον τεχνικό έλεγχο είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής).

 

 

  • Μπαταρίες

Σε όλες τις μπαταρίες κινητών τηλεφώνων και tablet ισχύει χρονική εγγύηση 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Σε όλες τις μπαταρίες Laptop / Netbook ισχύει χρονική εγγύηση 1 χρόνου από την ημερομηνία αγοράς.
 

* Μπαταρίες η οποίες έχουν υποστεί φθορά κατά την τοποθέτηση τους ( τρύπημα - σκίσιμο - κομμένη καλωδιοταινία ) δεν μπορούν να καλυφθούν στην εγγύηση.

** Για την ορθή επίλυση της οποιαδήποτε δυσλειτουργίας προκύψει κατά την αλλαγή της μπαταρίας σε οποιαδήποτε συσκευή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί Hard Reset ( Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων ).

 

 

  • Αξεσουάρ
     

Σε όλα τα παρελκόμενα - αξεσουάρ ( φορτιστές - καλώδια - handsfree - μετατροπείς ) ισχύει χρονική εγγύηση 6 μηνών*.

* Η χρονική εγγύηση μπορεί να διαφέρει σε όλα τα επώνυμα προϊόντα τα οποία συνοδεύνται από part number ( μοναδικός αριθμός του κατασκευαστή )  και προσαρμόζεται ανάλογα με την εγγύηση που παρέχει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομιστεί η Απόδειξη Αγοράς / Τιμολόγιο του προϊόντος σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να διεκπαιρεωθεί καμία αντικατάσταση.